วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นักการทูต

นักการทูต : diplomat
            เป็นบุคคลที่รัฐแต่งตั้งให้ดำเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ หน้าที่หลักของนักการทูต คือ การเป็นผู้แทนเจรจาและปกป้องผลกระโยชน์ ตลอดจนปกป้องประเทศนั้น ๆ เช่นเดียวกับการสนับสนุนข้อมูลและความสัมพันธ์ฉันมิตร นักการทูตส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

ต้องเรียนอะไร
·       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ เอกการทูต
เรียนอย่างไร เน้นอะไร
·       เรียนด้านการทูต สิ่งที่สำคัญคือ ต้องมีพื้นฐานอังกฤษ ยิ่งมีความรู้มากยิ่งดี และการทูตไม่ใช่ว่าจะเน้นด้านภาษาอย่างเดียว แต่เราต้องเรียนนโยบาย การเมือง องค์กร ของประเทศต่าง ๆด้วย ซึ่งก็คือต้องศึกษาเกี่ยวกับการเมืองของต่างประเทศ ถ้าจะให้ดีควรเรียนภาษาอื่นเพิ่มด้วย มีประวัติศาสตร์ แต่เป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์โลกและการปกครองเสียมากกว่า

  • สรุป สิ่งที่เน้นในการเรียนการทูต คือ ภาษา และ การเมืองระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์การปกครอง แล้วก็ควบคู่กับกฎหมาย แต่กฎหมายไม่เยอะมากครับ

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย

นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้
                                                             ชีวิตของเอกอัคราชทูตไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น